Η Πολυσυλλεκτική Ε.Π.Ε. συμμετέχει στο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης όντας μέλος του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ). έχοντας συμμορφωθεί πλήρως στους κανόνες της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίοι και ταυτίζονται απόλυτα με την φιλοσοφία της εταιρείας.

 

Για τον σκοπό αυτό έχει συμβληθεί:

α) με την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝ.ΔΙΑ.Λ.Ε.)

β) με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Βιομηχανίας και Οχημάτων (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.).