Η εταιρεία Pakelo βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία δημιουργίας και ανανέωσης των εγκρίσεων και των πιστοποιήσεων των προιόντων της, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.