Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

GREEN HYDRAULIC

 

PRODUCT CODE: 2465.00

PERFORMANCE LEVELSDIN 51524 Part 3, ISO 7308, ZF TE-ML 02K. Audi TL 52 146.00, Audi G 002 000 A2, Bentley RH 5000, BMW/Mini 81 11 1 468
041 / 82 11 0 148 132 / 83 29 0 429 567, Chrysler, Dodge, Ford WSS-M2C204-A, GM/Opel, Jeep, MB 345.0, MB 001 989 24 03
10 / 001 989 24 03 12 / Q 1 32 0001, Porsche 000 043 203 33, Saab 3032 380, Volvo 11 61 529, VW TL 52 146.00.
The product is also recommended when the following performances are requested: Audi/VW A0E 041 020 10, G 004 000 M2 /
G 004 000 M7 / G 004 000 M8 / G 004 012, BMW 81 22 9 407 549 / 81 22 1 468 879, GM/Opel B 040 2012, Hyundai 00232-
19017, Land Rover LR003401, Porsche 000 043 206 56, Saab 93160548, Volvo 11 61 317 / 30741424, VW TL 52 146.01

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πράσινου χρώματος υγρό για τα κεντρικά υδραυλικά συστήματα, τελευταίας γενιάς αυτοκινήτων.

GREEN HYDRO FLUID

 

PRODUCT CODE: 0122

PERFORMANCE LEVELSDIN 51524 Part 3, ISO 7308, ZF TE-ML 02K. Audi TL 52 146.00, Audi G 002 000 A2, Bentley RH 5000,
BMW/Mini 81 11 1 468 041 / 82 11 0 148 132 / 83 29 0 429 576, Chrysler, Dodge, Fendt X 902 011 622, Ford WSS-M2C204-A, GM/Opel, Jeep, MAN M3289,
MB 345.0, MB 001 989 24 03 10 / 001 989 24 03 12 / Q 1 32 0001, Porsche 000 043 203 33, Saab 3032 380, Volvo 11 61 529, VW TL 52 146.00. Also recommended for: Audi/VW A0E 041 020 10, G 004 000 M2 / G 004 000 M7 / G 004 000 M8 / G 004 012, BMW 81 22 9 407 549 / 81 22 1 468 879, GM/Opel B 040 2012,
Yundai 00232-19017, Land Rover LR003401, Porsche 000 043 206 56, Saab 93160548, Volvo 11 61 317 / 30741424, VW TL 52 146.01.

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνθετικό πράσινο υγρό για κεντρικά υδραυλικά συστήματα σύγχρονων αυτοκινήτων, συστήματα ελέγχου πρόσφυσης, αυτόματη και μηχανική μετάδοση.

LHM FLUID

 

PRODUCT CODE: 0121

PERFORMANCE LEVELSAFNOR NF R 12-640, ISO 7308, PSA (Citroen) B -712710
APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πράσινο-κίτρινο φθορίζον υγρό σχεδιασμένο για υδροπνευματικά συστήματα φρένων/αναρτήσεων και υδραυλικά συστήματα φρένων/συμπλέκτη βαρέων οχημάτων.

LIQUID LHM

 

PRODUCT CODE: 2464.00

PERFORMANCE LEVELSAFNOR NF R 12-640, ISO 7308, PSA B 71 2710
APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πράσινου-κίτρινου χρώματος υγρό για υδροπνευματικά συστήματα φρένων/αναρτήσεων, όπου απαιτείται τύπος υγρού LHM. Κατάλληλο και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.