Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

NON TOX FREEZE F

 

PRODUCT CODE: 0131.45

PERFORMANCE LEVELS
APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυκτικό υγρό με βάση την Μονοπροπυλενογλυκόλη, ελεύθερο από αμίνες, νιτρικά νιτρώδη και πυριτικά. Ιδανικό σαν υγρό μετάδοσης θερμότητας στην μεταποίηση τροφίμων και στις μηχανές διακίνησης φορτίων. Διαλυτό με απιοντισμένο νερό. NSF HΤ-1 Registered.

NON TOX FREEZE G

 

PRODUCT CODE: 0131.40

PERFORMANCE LEVELS
APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυκτικό υγρό με βάση την Μονοπροπυλενογλυκόλη, ελεύθερο από αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά. Ιδανικό σαν υγρό μετάδοσης θερμότητας στην μεταποίηση τροφίμων και στις μηχανές διακίνησης φορτίων. Διαλυτό με απιοντισμένο νερό.

NON TOX FREEZE P

 

PRODUCT CODE: 1130.00

PERFORMANCE LEVELS
APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυκτικό υγρό με βάση την Μονοπροπυλενογλυκόλη, ελεύθερο από αμίνες, νιτρικά νιτρώδη και πυριτικά. Ιδανικό σαν υγρό μετάδοσης θερμότητας στην μεταποίηση τροφίμων και στις μηχανές διακίνησης φορτίων. Διαλυτό με απιοντισμένο νερό.