Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

TURBINOIL EVO

 

PRODUCT CODE: 4278

PERFORMANCE LEVELSThe product allows to satisfy, in the recommended Viscosity Grades, the following performance levels: ASTM D 4304 Type I (non EP) and Type II (EP), Alstom HTGD 90117, General Electric GEK
32568E/F, General Electric GEK 107395, Siemens TLV 901304, Solar Turbines ES 9-224 Class II, British Standard BS 489, DIN 51515 Part 1/Part 2, DIN 51524 Part 1.

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100. Υψηλής ποιότητας λιπαντικό με βάση mineral Group II με EP (Extreme pressure) και AW (Anti-Wear) χαρακτηριστικά.