Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

HYDRAULIC EP

 

PRODUCT CODE: 0036

PERFORMANCE LEVELSISO 6743-4 HV, Afnor NFE 48-602, ISO 11158, DIN 51524 Part 3 HVLP, Afnor NFE 48-603 HV, ASTM D6158, Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S, Cincinnati Machine
P-68 / P-69 / P-70, Afnor NFE 48-690(dry), Afnor NFE 48-691(wet), U.S. Steel 126 / 127 / 136, JCMAS HK, Bosch variable vane pumps, Rexroth RE 90220, Sauer Danfoss 520L0463, General
Motors (LS-2) LH-03-1 / LH-04-1 / LH-06-1, SEB 181222.
ISO 46 – ASTM D 6080 Classifcation: ISO VG 46 / L32 – 42 (140)

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 15, ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100. Υψηλού ιξώδους λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα με αντιοξειδωτικά, αντιαφριστικά και κατά της φθοράς πρόσθετα.

HYDRAULIC FLUID O HVI

 

PRODUCT CODE: 4039

PERFORMANCE LEVELSISO 6743-4 HV, Afnor NFE 48-602, ISO 11158, DIN 51524 Part 3 HVLP, Afnor NFE 48-603 HV, ASTM D6158, Parker Hannifn (Denison) HF-0 (Hybrid Pump), Parker Hannifn (Denison) HF-1 / HF-2,
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S, Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70, Afnor NFE 48-690(dry), Afnor NFE 48-691(wet), U.S. Steel 126 / 127 / 136, JCMAS HK, Bosch variable vane pumps,
Rexroth RE 90220, Sauer Danfoss 520L0463, General Motors (LS-2) LH-03-1 / LH-04-1 / LH-06-1, SEB 181222.
ISO 46 – ASTM D 6080 Classifcation: ISO VG 46 / L32 – 43 (150)

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100. Υψηλού ιξώδους λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα με αντιοξειδωτικά, αντιαφριστικά και κατά της φθοράς πρόσθετα. Εξαιρετική διηθητική ικανότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες και εξαιρετική αντίσταση στις διατμητικές τάσεις.

HYDROSINT AL

 

PRODUCT CODE: 0475

PERFORMANCE LEVELSThe additive package used allows to satisfy, in mineral version, the following performance levels: ISO 6743-4 HV, DIN 51524 Part 3 HVLP, Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Eaton Vickers I-286-S /
M-2950-S, Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70, U.S. Steel 127 / 136, General Motors (LS-2) LH-03-1 / LH-04-1 / LH-06-1.
ISO 46 – ASTM D 6080 Classifcation: ISO VG 46 / L32 – 43 (160)

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 32, ISO 46, ISO 68. Υψηλού ιξώδους -Ash-less- 100% συνθετικό λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα με αντιοξειδωτικά, αντιαφριστικά και κατά της φθοράς πρόσθετα. Εξαιρετική ροή στις χαμηλές και εξαιρετική αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες.

PAKELO HYDRAULIC SYNT H-O

 

PRODUCT CODE: 4030

PERFORMANCE LEVELSThe additive package used allows to satisfy, in mineral version, the following performance levels: ISO 6743-4 HV, Afnor NFE 48-602, ISO 11158, ASTM D6158, DIN 51524 Part 3 HVLP, Afnor NFE 48-603
HV, Parker Hannifn (Denison) HF-0 (Hybrid Pump), Parker Hannifn (Denison) HF-1 / HF-2, Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S, Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70, Afnor NFE 48-690(dry), Afnor NFE
48-691(wet), U.S. Steel 126 / 127 / 136, JCMAS HK, Bosch variable vane pumps, Rexroth RE 90220, Sauer Danfoss 520L0463, General Motors (LS-2) LH-03-1 / LH-04-1 / LH-06-1, SEB 181222.
ISO 46 – ASTM D 6080 Classifcation: ISO VG 46 / L32 – 44 (170)

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 15, ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100. Υψηλού ιξώδους 100% συνθετικό λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα με αντιοξειδωτικά, αντιαφριστικά και κατά της φθοράς πρόσθετα. Εξαιρετική διηθητική ικανότητα και ροή στις χαμηλές και εξαιρετική αντίσταση στις διατμητικές τάσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες.

RAISOL OIL

 

PRODUCT CODE: 0038

PERFORMANCE LEVELSISO 6743-4 HM, Afnor NFE 48-602, ISO 11158, DIN 51524 Part 2 HLP, Afnor NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Parker Hannifn (Denison) HF-0 (Hybrid Pump), Parker Hannifn (Denison) HF-1 / HF-2,
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S, Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70, Afnor NFE 48-690(dry), Afnor NFE 48-691(wet), U.S. Steel 126 / 127 / 136, JCMAS HK, Bosch variable vane pumps,
Rexroth RE 90220, Sauer Danfoss 520L0463, General Motors (LS-2) LH-03-1 / LH-04-1 / LH-06-1, SEB 181222.
ISO 46 – ASTM D 6080 Classifcation: ISO VG 46 / L46 – 46 (100)

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 15, ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100, ISO 150. Υψηλού ιξώδους λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα με αντιοξειδωτικά, αντιαφριστικά και κατά της φθοράς πρόσθετα.

RAISOL OIL AL

 

PRODUCT CODE: 0039

PERFORMANCE LEVELSISO 6743-4 HM, DIN 51524 Part 2 HLP, Parker Hannifn (Denison) HF-0 (Hybrid Pump), Parker Hannifn (Denison) HF-1 / HF-2, Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S, Cincinnati Machine P-68 / P-69
/ P-70, U.S. Steel 127 / 136, General Motors (LS-2) LH-03-1 / LH-04-1 / LH-06-1.
ISO 46 – ASTM D 6080 Classifcation: ISO VG 46 / L46 – 46 (100)

APPROVALS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100. Υψηλού ιξώδους -Ash-less- λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα με αντιοξειδωτικά, αντιαφριστικά και αντισκωριακά πρόσθετα.